Kurumsal üyelik onaylarımız devam ediyor!
Kurumsal üyelik avantajlarından yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

About RED
A global Data Centre design and consultancy company of specialist building services and ICT
engineers, RED has led the drive towards the zero-carbon goal for over decades.
As the world becomes more and more connected, more and more data is located in data centres,
making them the virtual heart of every business.
Data centres consume huge amounts of power and are estimated to create around 2% of all global
emissions. At the forefront of innovative design solutions, RED has unrivalled experience delivering
energy efficient data centres and mission critical facilities and have been awarded globally for our low
energy and innovative designs. We provide world class solutions for world class customers.
Some Regional Projects:
-Halk Bank Data Centre, Tier III
-Turk Telekom Data Centre, Tier III
-Is Bank Data Centre, Tier IV
-Akbank Data Centre, Tier III
-Turkey Credit Office, Tier IV

Key Facts
– Over 800 commissions completed
– Projects from 300kW IT load to over 480MW IT load
– In 2020 alone, RED master planned over 5GW
– Awarded globally for low energy and innovative designs
– 16 Accredited Tier Designers & 1 Accredited Tier Specialist
– 24 Uptime Institute certifications, across 16 data centres
– Leaders in the design of modular data centres
– World’s first Uptime Institute Tier III certified modular data centre
– Delivered projects using all types of cooling & UPS technologies
– First Uptime Institute Tier III and Tier IV certified designs outside of the US
– UAE’s first Tier III certified Modular Data Centre Complex (MDCC)
– Designed & delivered some of the most energy efficient data centres in the world
– Designed data centres across the harshest of environments -34°C to +52°C
– Delivery of ICT and telecoms infrastructure design packages for cloud service providers and
hyperscale data centres
– CDM Principal Designer role
– Commissioning Management (CxM), Client Commissioning Agent (CxA)
– BREEAM / LEED / WELL accredited professionals

RED hakkında
Uzman bina hizmetleri ve ICT mühendislerinden oluşan küresel bir Veri Merkezi tasarım ve
danışmanlık şirketi olan RED, yirmi yıldan fazla bir süredir sıfır karbon hedefine doğru ilerlemeye
öncülük ediyor.
Dünya giderek daha fazla birbirine bağlı hale geldikçe, veri merkezlerinde daha fazla veri yer almakta
ve bu da onları her işletmenin sanal kalbi haline getirmektedir.
Veri merkezleri büyük miktarda güç tüketir ve tüm küresel emisyonların yaklaşık %2’sini oluşturduğu
tahmin edilmektedir. Yenilikçi tasarım çözümlerinin ön saflarında yer alan RED, enerji açısından verimli
veri merkezleri ve kritik öneme sahip tesisler tasarlama ve teslim etme konusunda rakipsiz bir
deneyime sahiptir ve düşük enerjili ve yenilikçi tasarımlarımız için dünya çapında ödüle layık
görülmüştür. Birinci sınıf müşteriler için dünya standartlarında çözümler sunuyoruz.

Bölgemizde Bazı Tamamlanan Projeler:
-Halk Bankası Veri Merkezi, Tier III
-Turk Telekom Veri Merkezi, Tier III
-Iş Bankası Veri Merkezi, Tier IV
-Akbank Veri Merkezi, Tier III
-KKB Kredi Kartları Bürosu Veri Merkezi, Tier IV

Önemli gerçekler
– 800’den fazla Veri Merkezi Projesi tamamlandı
– 300kW IT yükünden 480MW üzeri IT yüküne kadar olan projeler
– Yalnızca 2020’de, RED master planları 5GW üzerindedir.
– Düşük enerji ve yenilikçi tasarımlar için dünya çapında ödüllendirildi
– 16 Akredite Tier Tasarımcısı ve 1 Akredite Tier Uzmanı
– 16 veri merkezinde 24 Uptime Institute sertifikası
– Modüler veri merkezlerinin tasarımında lider
– Dünyanın ilk Uptime Institute Tier III sertifikalı modüler veri merkezi
– Her türlü soğutma ve UPS teknolojilerinin kullanıldığı projeler teslim edildi
– ABD dışında ilk Uptime Institute Tier III ve Tier IV sertifikalı tasarımlar
– BAE’nin ilk Tier III sertifikalı Modüler Veri Merkezi Kompleksi (MDCC)
– Dünyanın enerji açısından en verimli veri merkezlerinden bazılarını tasarladı ve teslim etti
– En zorlu ortamlarda -34°C ila +52°C arasında tasarlanmış veri merkezleri
– Bulut hizmeti sağlayıcıları ve hiper ölçekli veri merkezleri için ICT ve telekom altyapı tasarım
paketlerinin teslimi
– CDM Baş Tasarımcı rolü
– Devreye Alma Yönetimi (CxM), Müşteri Devreye Alma Aracısı (CxA)
– BREEAM / LEED / WELL onaylı profesyoneller

BACK TO TOP