Kurumsal üyelik onaylarımız devam ediyor!
Kurumsal üyelik avantajlarından yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bulut Bilişim

on April 12, 2023

Yazan:  Gürkan Tüzmen – Demirören Teknoloji

Bulut bilişim, hayal ettiğimizden daha hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor. Her geçen gün, bulut bilişime eklenen yeni özellikler ve yetenekler sebebi ile bilişim yöneticileri sundukları çözümlerde daha geniş bir bakış açısı ile davranmaktalar. Aslında gelişmekte olan bulut bilişimin geleceği de oldukça parlak ve istikrarlı görünmektedir. Şüphesiz ki bulut tabanlı çözümler, geleneksel IT bakış açısını bozmuştur ve yükselen bir ivme ile de çözümler sunmaya devam etmektedir. Bu dönüştürücü ve zorlayıcı teknoloji için gelecek neler getirecek konusu da herkesin merak ettiği bir olgu haline gelmiştir. Bulut bilişimde gelecekteki büyümeyi değerlendirmek için gelecek trendlerini çok iyi incelememiz gerekmektedir. İş stratejilerinde bu yenilikleri benimseyen ve öncü olan yöneticiler rakiplerinden her zaman bir adım daha önde olacakları su götürmez bir gerçektir.

Bulut Bilişimin Tarihi

Bulut bilişim, çok kısa bir sürede beklentileri aştı ve tahminlerden daha fazla yol kat etti. Bulut bilişim kavramının ilk olarak tanıtıldığı yakın tarihe kadar, işletmelerin teknolojiye bakış açıları zaten değişmiş ve dijital dönüşüm başlamıştı bile. Bulut bilişim, işletmelerin değişim ve dijital dönüşüm yolculuklarına yardımcı olacak yüksek hesaplama ihtiyaçlarını karşılamak adına gerekli olan donanımlara yatırım yapmadan bulut bilişim üzerinden alınan kaynaklar ile çalışılmalarına olanak sağlamıştır. Bu durum, dijital dönüşümü başarabilen firmalar için büyük bir rekabet avantajı sağlamıştır, bunun nedeni ise bu firmaların büyük bir ön yatırım yapmadan işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklendirebiliyor olmalarıdır.

"Cloud computing" terimi ancak 2000'lerin başında kullanılmaya başlanmış olsa da bu kavramın uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bulut bilişimin erken örnekleri 1960'lara kadar dayanır. O dönemlerde internetin erken bir versiyonu olan ARPANET'in piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkmıştır. ARPANET, kullanıcıların uzak bilgisayarlar üzerinde bilgiye ve uygulamaya erişmesine olanak tanımıştır ve bu yaklaşımda sonraki gelişmelerin temelini oluşturmuştur. 1980'lerde, telekomünikasyon alanındaki gelişmeler, işletmelerin iç ağlarını harici hizmet sağlayıcılarına bağlamalarını mümkün kılmıştır.

Bu durum, şirketlerin hesaplama ihtiyaçlarını dış kaynaklara aktardıkları ilk zamanı işaret etmekte ve bu da 1990'larda bulut hizmetlerinin daha yaygın bir şekilde benimsenmesinin yolunu açmıştır. 1997 yılında Salesforce.com kurulması ile bulut tabanlı hizmetler sunan şirketler hayatımıza dahil olmaya başladı. O zamandan beri, bulut bilişim endüstrisi her geçen gün gelişti ve sayısız şirket şimdi çeşitli bulut tabanlı hizmetler sunmaktalar. Bulut bilişimin hayatımızın bir parçası olacağı ve gelecek yıllarda da iş dünyasını devrimleştirmeye devam edeceği şüphesiz. Bulut bilişim teknolojisinin geleceğini anlamak için, bulut bilişimdeki gelecek trendlerine bir göz atalım.

Multi-Cloud ya da Hibrit Bulut Ortamları

Multi-Cloud ve hibrit bulut, her birinin kendi avantajları ve zorlukları olan iki farklı bulut bilişim yaklaşımıdır.

Multi-cloud, farklı bulut sağlayıcılardan (Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform (GCP) gibi) farklı işlevleri veya iş yüklerini desteklemek için birden fazla halka açık bulut hizmeti kullanımını ifade eder. Multi-cloud, işletmelerin tek bir sağlayıcıya bağlı kalmaktan kaçınmasına ve farklı bulut sağlayıcılarının güçlü yönlerinden faydalanmasına olanak tanır.

Öte yandan, hibrit bulut, hem halka açık hem de özel bulut hizmetlerinin kullanımını farklı işlevleri veya iş yüklerini desteklemek için ifade eder. Hibrit bulut modelinde, işletmeler halka açık bulutun ölçeklenebilirliği ve maliyet etkinliğinden faydalanırken, özel bulutlarında kontrol ve güvenliği koruyabilirler.

Multi-cloud ve hibrit bulut arasındaki tercih, işletmenin belirli ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlıdır. Multi-cloud, farklı bulut sağlayıcılardan özelleştirilmiş hizmetler gerektiren veya satıcıya bağlı kalmaktan kaçınmak isteyen işletmeler için tercih edilebilir. Hibrit bulut, hassas veriler üzerinde kontrolü korumak veya halka açık bulutun ölçeklenebilirliği ve maliyet etkinliğinden faydalanmak isteyen işletmeler için tercih edilebilir.

Yaklaşıma bakılmaksızın, işletmeler bulut stratejilerini dikkatli bir şekilde düşünmeli ve bunun genel iş hedefleri, güvenlik gereksinimleri ve uyumluluk düzenlemeleriyle uyumlu olduğundan emin olmalıdır.

 Edge Bulut Ortamları

Edge Computing, verinin merkezi bir konuma veya buluta aktarılması yerine, oluşturulduğu kaynağa yakın bir yerde işlenmesi ve analiz edilmesi uygulamasını ifade eder. Edge Computing sayesinde, hesaplama kaynakları, veri üreten sensörler, kameralar ve mobil cihazlar gibi cihazlara daha yakın bir konumda bulunur ve bu da verilerin daha hızlı işlenmesini ve analiz edilmesini sağlar.

Edge Computing, gerçek zamanlı veri işleme ve düşük gecikmenin kritik olduğu senaryolarda özellikle yararlıdır, örneğin otonom araçlar, endüstriyel otomasyon ve akıllı şehirler gibi alanlarda. Bu senaryolarda, veri işleme ve analizindeki gecikmeler ciddi sonuçlar doğurabilir.

Edge Computing, ayrıca ağ sıkışıklığını azaltmak ve büyük miktarda veriyi merkezi konumlara veya buluta aktarma maliyetlerini düşürmek için de potansiyel taşır. Verinin kenarda işlenmesiyle, sadece ilgili veriler buluta aktarılır, bant genişliği gereksinimleri ve ilişkili maliyetler azaltılır.

Faydalarına rağmen, Edge Computing, dağıtılmış hesaplama kaynaklarını yönetme ve güvence altına alma, birden fazla kenar düğümü arasında veri tutarlılığı ve senkronizasyonu sağlama, farklı kenar cihazları ve sistemleri arasında ölçeklenebilirlik ve etkileşimlilik sağlama gibi bazı zorluklar da ortaya çıkarır.

Genel olarak, Edge Computing alanında önemli bir gelişme olup, gerçek zamanlı veri işleme, düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik gerektiren yeni uygulama ve hizmetleri mümkün kılma potansiyeline sahiptir.

Nesnelerin Interneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), cihazların, araçların, ev aletlerinin, endüstriyel ekipmanların ve diğer fiziksel nesnelerin internete bağlanarak birbirleriyle iletişim kurması ve veri paylaşması sürecini ifade eder. IoT teknolojisi, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla etkileşim kurmalarını ve veri toplama, analiz etme ve işleme için merkezi bir sistemle bağlantı kurmalarını sağlar. Bulut bilişimin geleceği İnternet of Things (Nesnelerin İnterneti - IoT) ile yakından alakalıdır. Daha fazla cihazın internete bağlanmasıyla birlikte, güvenilir ve ölçeklenebilir bir bulut altyapısına olan ihtiyaç artacaktır. IoT, depolanması ve işlenmesi gereken büyük miktarda veri oluşturacak ve bunun için bulut tabanlı platformlar mükemmel bir çözümdür.

Geliştirilmiş Veri Depolama Çözümleri

Bulut bilişim, veri depolama kapasitelerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bulut depolama çözümleri sayesinde işletmeler fiziksel depolama cihazlarına gerek kalmadan büyük miktarda veri depolayabilirler. Bulut depolama ölçeklenebilir olduğu için, işletmeler ihtiyaçları arttıkça depolama kapasitelerini kolayca genişletebilirler. Ayrıca, bulut depolama herhangi bir internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir olduğu için, uzaktan çalışma ve işbirliği için ideal bir çözümdür.

Bulut depolama sağlayıcıları ayrıca, veri güvenilirliğini ve güvenliğini artıran veri yedekleme, veri kurtarma ve şifreleme gibi gelişmiş özellikler sunarlar. Ayrıca, bulut depolama sağlayıcıları donanım ve yazılım yönetimini ele alan özel ekipleri sayesinde, işletmelerin kendi donanım ve altyapılarını yönetmelerine gerek kalmaz.

Genel olarak, bulut bilişim, tüm boyutlardaki işletmelerin, fiziksel donanım ve altyapıya önemli yatırım yapmaları gerekmeden geliştirilmiş veri depolama kapasitelerinin faydalarına erişmelerini mümkün kılmıştır. Bulut depolama çözümleri verimli, maliyet-etkili ve ölçeklenebilir olduğundan, büyük miktarda veri depolamaları gereken işletmeler için ideal bir seçenektir.

Yapay Zekâ

Yapay zeka (YZ) ve bulut bilişim, işletme operasyonlarını ve verimliliğini artırmak için sıkça birlikte kullanılan iki hızlı ilerleyen teknolojidir. Bulut bilişim, YZ iş yüklerini desteklemek için gereken altyapıyı ve kaynakları sağlarken, YZ bulut bilişim süreçlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için kullanılabilir.

YZ'nin bulut bilişimde kullanılmasının ana faydalarından biri, ölçeklenebilirliği ve kaynak yönetimini iyileştirmektir. YZ, veri desenlerini ve kullanım trendlerini analiz ederek kaynakların ne zaman gereklilik duyulacağını tahmin edebilir ve buna göre kaynakları tahsis edebilir, bulut altyapısının verimliliğini optimize edebilir.

Bulut bilişimde YZ kullanmanın diğer bir faydası, güvenliği geliştirmek için kullanılabilmesidir. YZ, ağ trafiğini izleyebilir ve potansiyel güvenlik tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit edebilir, daha hızlı yanıt süreleri ve gelişmiş tehdit önleme sağlayabilir.

YZ ayrıca rutin görevleri otomatikleştirmek ve karar verme süreçlerini geliştirmek için bulut bilişimde kullanılabilir. Örneğin, YZ algoritmaları büyük veri kümelerini analiz edebilir ve insanların tespit etmesi zor veya zaman alıcı olabilecek desenleri ve bilgileri belirleyebilir. Bu, işletmelerin daha bilinçli kararlar almasına ve operasyonlarını optimize etmesine yardımcı olabilir.

Genel olarak, YZ ve bulut bilişimin birleşimi, işletmelerin daha verimli çalışmasına, kaynak kullanımını optimize etmesine, güvenliği artırmasına ve karar verme süreçlerini geliştirmesine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bu teknolojiler ilerledikçe, gelecekte daha da yenilikçi kullanım durumları ve uygulamalar görmeyi bekleyebiliriz.

Bilgisayarsız İşlem (Serverless Computting)

Serverless computing, geliştiricilerin altta yatan altyapıyla ilgilenmeden uygulamaları çalıştırıp yönetmelerine izin veren bir bulut bilişim türüdür. Serverless computing'te, bulut sağlayıcısı sunucu altyapısını yönetir ve geliştiriciler sadece kod ve uygulama mantığıyla ilgilenirler.

Serverless computing ile geliştiriciler, sunucuları tahsis etmek, yönetmek ve sürdürmek gibi işlemlerle uğraşmadan daha hızlı uygulama geliştirebilir ve dağıtabilirler. Bunun yerine, cloud sağlayıcısının altyapısında çalışan fonksiyonlar ve kod yazabilirler. Cloud sağlayıcısı, talebe bağlı olarak otomatik olarak kaynakları tahsis edip geri alarak uygulamanın ölçeklendirilmesi ve kullanılabilirliğini yönetir.

Serverless computing ayrıca, geliştiricilerin sabit bir sunucu kapasitesi yerine kullandıkları bilgi işlem kaynakları için ödeme yapması nedeniyle maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bu, öngörülemeyen veya değişken kullanım desenleri olan uygulamalar için özellikle yararlı olabilir.

Genel olarak, serverless computing, uygulama geliştirme ve dağıtımını basitleştirebilir, ölçeklenebilirliği ve kullanılabilirliği artırabilir ve işletmelere maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Kubernetes

Kubernetes, konteynerleştirilmiş uygulamaların otomatik olarak dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Bulut ortamında konteyner orkestrasyonu sistemini sağlayarak, geliştiricilerin konteynerleştirilmiş uygulamalarını kolayca yönetmelerini ve ölçeklendirmelerini sağlar.

Kubernetes farklı bulut sağlayıcılarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve Docker gibi geniş bir konteyner teknolojileri yelpazesini destekler. Geliştiricilere uygulamalarını birden fazla makinede dağıtmalarına olanak tanır ve konteynerlerin her zaman çalışır ve kullanılabilir olduğundan emin olur.

Kubernetes, konteynerleştirilmiş uygulamaların ağ ve depolama yönetimini sağlamak için gelişmiş özellikler de sunar. Geliştiricilere uygulamalarının depolama ve ağ gereksinimlerini tanımlama imkanı verir ve altta yatan altyapıyı buna göre yönetir.

Bulut ortamında Kubernetes kullanmanın en önemli faydalarından biri yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlama yeteneğidir. Talebe bağlı olarak konteyner sayısını otomatik olarak artırabilir veya azaltabilir, böylece uygulamanın her zaman kullanılabilir ve yanıt verir durumda olmasını sağlar.

Genel olarak, Kubernetes, bulut ortamında konteynerleştirilmiş uygulamaların yönetimi için güçlü bir araçtır. Uygulamaların dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğini artırır ve konteynerleştirilmiş uygulamaların ağ ve depolama yönetimi için gelişmiş özellikler sağlar.

Bulut Orkestrasyonu

Bulut yönetimi ve optimizasyonu, bulut kaynaklarının verimliliğini ve performansını en üst düzeye çıkarmak için yönetim ve otomasyonunun sağlanması işlemidir.

Bulut yönetimi, sanal makineler, konteynerler ve depolama gibi çeşitli bulut kaynaklarının otomatik olarak koordine edilmesi ve yönetilmesi işlemini içerir, böylece bu kaynaklar etkili bir şekilde birlikte çalışır. Bu, büyük ölçekli bulut dağıtımlarını yönetmeyi kolaylaştırmak için bulut kaynaklarının sağlanması, dağıtımı ve yapılandırılması gibi görevlerin otomatikleştirilmesini içerir.

Öte yandan, bulut optimizasyonu, bulut kullanım modellerini, iş yükü gereksinimlerini ve kaynak kullanımını analiz ederek, bulut kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıldığından emin olmak için yapılmaktadır. Bu, CPU kullanımı, bellek kullanımı ve ağ trafiği gibi performans ölçümlerini izleyerek darboğazları belirlemeyi ve kaynak tahsisini optimize etmeyi içerir.

Bulut yönetimi ve optimizasyonu, organizasyonların bulut işlemlerini akıllıca yaparak bulut altyapılarının genel performansını ve güvenilirliğini artırmasına yardımcı olur. Bu, organizasyonların, IT altyapısının önemli bir bileşeni olarak bulut bilişimi benimsemeye devam ettikleri için özellikle önemlidir.

SASE

Secure Access Service Edge (SASE), ağ güvenliği hizmetlerini birleştiren bir bulut bilişim mimarisidir. SASE, konumları veya ağları ne olursa olsun, kullanıcılar, cihazlar ve uygulamalar için kapsamlı bir güvenlik çerçevesi sağlamayı amaçlar.

SASE, birleştirilmiş bir çözüm sağlamak için SD-WAN, bulut erişim güvenliği broker'ları (CASB), hizmet olarak güvenlik duvarı (FWaaS), güvenli web ağ geçitleri (SWG) ve sıfır güven ağ erişimi (ZTNA) gibi birkaç ağ ve güvenlik teknolojisini bir araya getirir. Bu yaklaşım, organizasyonların ağ güvenlik altyapısını basitleştirmelerine, güvenlik sağlayıcılarının sayısını azaltmalarına ve genel güvenlik durumlarını iyileştirmelerine olanak tanır.

SASE ile güvenlik politikaları kimlik, cihaz, konum ve uygulama bağlamına dayanır. Bu bağlam duyarlı güvenlik yaklaşımı, ağ erişimine ince kontrol sağlar ve yetkisiz erişim veya veri ihlalleri riskini azaltır.

SASE, bir bulut tabanlı hizmet olarak sunulur, bu da güvenlik ve ağ fonksiyonlarının bulutta merkezileştirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda sunulması anlamına gelir. Bu, birden fazla konum ve cihazda güvenlik politikalarının daha kolay dağıtılmasını ve yönetilmesini sağlarken ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar.

Genel olarak, SASE bulut bilişim, özellikle daha fazla organizasyonun bulut tabanlı altyapıya ve uzaktan çalışma modellerine geçiş yapmasıyla, modern kurumsal ağ ve uygulamaları güvence altına almak için umut verici bir yaklaşımdır.

Bulut Bilişimin Geleceği

2025-2030 yıllarına hızla yaklaşırken, bulut bilişimin geleceğine yönelik öngörülere bakma zamanı geldi. İşte bulut bilişimin geleceğinde neler bekleyebileceğimize dair bazı tahminler:

Hybrid ve çoklu bulutun devam eden yükselişi:  Bu konu, bulut bilişimin geleceğindeki bir diğer önemli trenddir. Hybrid bulut, özel bulut ve halka açık bulutların bir kombinasyonudur ve özellikle büyük işletmeler ve kuruluşlar tarafından benimsenmektedir. Çoklu bulut ise, birden fazla halka açık bulut hizmeti sağlayıcısı kullanarak birden fazla bulutta uygulama, depolama ve diğer iş yüklerini barındırma yöntemidir. Bu yaklaşımların kullanımı, işletmelerin bulut hizmetleri sağlayıcıları arasında esnekliği artırmasına ve veri ve uygulama yüklerini daha verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Edge computing'in büyümesi:Bulut bilişimle birlikte, verilerin işlenmesi ve depolanması için kullanılan ağa bağlı cihazlar da artmaktadır. Bu, verilerin merkezi sunuculardan uzakta, yani daha yakın(lokal) bir konumda işlenmesini ve depolanmasını mümkün kılan edge computing'in büyümesine neden olmuştur. Bu, işlem gücünün daha yakın olması sayesinde verilerin daha hızlı işlenmesini sağlar. Ayrıca, güvenliği artırır ve ağ trafiğini azaltır, bu da daha iyi performans sağlayarak ve maliyetleri düşürür. Bu nedenle, gelecekte edge computing'in daha yaygın ve önemli hale gelmesi beklenmektedir.

Daha fazla Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi:Bulut bilişiminin geleceği için diğer bir önemli öngörüdür. YZ ve makine öğrenmesi algoritmaları, verileri anlamak, tahmin etmek ve kararlar vermek için kullanılır ve bu nedenle, birçok endüstri için çok büyük fırsatlar sunarlar. Örneğin, sağlık sektörü gibi veri odaklı endüstrilerde, YZ ve makine öğrenmesi, hastalık teşhisinde, ilaç keşfinde ve diğer birçok uygulamada büyük bir potansiyele sahiptir.

Daha fazla Güvenlik odağı : Bulut bilişim daha yaygın hale geldikçe, güvenliğe daha fazla odaklanılacak. Bulutta depolanan veri miktarının artmasıyla birlikte, işletmeler ve bireyler, verilerini siber saldırılar ve diğer güvenlik tehditlerinden koruma konusunda daha endişeli olacaklar. Bu nedenle, bulut sağlayıcıları müşterilerine daha gelişmiş güvenlik çözümleri sunmak için güvenlik önlemlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmek zorunda kalacaklar. Bu, şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve daha gelişmiş sızma tespit ve önleme sistemleri gibi önlemleri içerecektir.

Fiyat Savaşları: Bir diğer bulabileceğimiz trend ise bulut bilişiminde süren fiyat savaşlarıdır. Daha fazla sağlayıcının piyasaya girmesi ve rekabetin artmasıyla birlikte, sağlayıcılar müşterileri çekmek için fiyatlarını düşürmeye devam edecekler. Bu son yıllarda zaten gerçekleşen bir trenddir ve Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud Platform gibi büyük sağlayıcılar pazar payı kazanmak için agresif fiyatlandırma stratejileri sunmaktadır. Bu trend bulut bilişim pazarı büyümeye ve olgunlaşmaya devam ettikçe devam edecektir. Müşteriler daha düşük fiyatlar ile bulut hizmetlerine daha uygun şekilde  erişim sağlarken, sağlayıcılar sadece fiyattan öte farklılaşmalarını ve değer eklemelerini sağlamak için de yeni yollar bulmak zorunda kalacaklar.

Artan Düzenlemeler: Bir başka trend, cloud bilişim geleceğinde artan düzenleme olacaktır. Veri güvenliği ve gizliliği endişeleri arttıkça, hükümetler ve düzenleyici kurumlar, bulut sağlayıcılarını daha sıkı bir şekilde denetlemek isteyecektir. Bu, özellikle kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi gibi hassas konularda önemli olacaktır. Ayrıca, çeşitli ülkelerin farklı yasal düzenlemeleri ve uyumluluk gereksinimleri de hesaba katılmalıdır. Bu nedenle, bulut sağlayıcıları, düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamak için daha fazla çaba harcamak zorunda kalacaklardır.

Bulut Bilişimde Yapay Zeka

Bulut bilişim, işletmelerin ve bireylerin verilere erişme ve kullanma şekillerini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Verilerin bulutta depolanması sayesinde, kullanıcılar dünya genelinde internet bağlantısı olan herhangi bir yerden bu verilere erişebilirler. Bulut bilişim ayrıca işletme ihtiyaçları değiştikçe hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklendirme yapılmasını da mümkün kılmaktadır.

Bulut bilişimdeki en son yeniliklerden biri yapay zeka (AI) kullanımıdır. AI, bulutu kullanan işletmelere gelecekteki ihtiyaçları hakkında otomatik olarak kalıplar ve eğilimleri tanımlayarak tahminler yapma gibi birçok avantaj sağlar. Bu, işletmelerin işlemlerini optimize etmelerine ve daha iyi kaynak tahsis kararları almalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, AI, potansiyel tehditleri tanımlayarak bunları azaltmak için harekete geçebilir ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilir. Bulut bilişimde AI kullanımı henüz erken aşamalarında olsa da, işletmelerin işleyiş şeklini daha da dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Eğitim Sektöründe Bulut Bilişim

Eğitim sektöründe bulut bilişim, öğrencilerin ve öğretmenlerin verimliliğini artırmak için bir dizi fırsat sunar. Öğretmenler, öğrencilerin derslerine kolayca erişmesini sağlayarak ve işbirliği yapmalarını kolaylaştıran bulut tabanlı öğrenme yönetim sistemlerini kullanabilirler. Bu sistemler ayrıca öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme ilerlemesini izlemesine ve bireysel olarak öğrencilere özelleştirilmiş geri bildirimler sağlamasına da olanak tanır.

Bulut bilişim aynı zamanda, öğretmenlerin ve öğrencilerin daha önce erişilemeyen öğrenme materyallerine erişmesini sağlar. Öğretmenler, derslerinde kullanabilecekleri videolar, örnekler ve simülasyonlar gibi çeşitli öğrenme materyallerine bulut depolama ve paylaşım hizmetleri aracılığıyla erişebilirler.

Son olarak, bulut bilişim öğrencilerin eğitimlerine her yerden ve her zaman erişmelerine olanak tanır. Bulut bilişim tabanlı eğitim materyallerine erişebildikleri için öğrenciler, öğrenmeleri için sınıfta olmaları gerekmez. Bu, öğrencilere daha fazla esneklik sağlar ve öğrenme deneyimlerini iyileştirir.

E-Ticaret’de Bulut Bilişim

Bulut yapıları e-ticaret endüstrisinin vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. E-ticaret işletmeleri, ürün listeleri, müşteri bilgileri ve işlem geçmişleri de dahil olmak üzere verilerini depolamak ve yönetmek için büyük ölçüde hibrit bulut teknolojisine dayanmaktadır. Hibrit bulut , e-ticaret web siteleri tarafından oluşturulan büyük veri miktarlarını işlemek için gerekli ölçeklenebilirlik ve esnekliği sağlar ve talepteki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olma yeteneği sunar.

Ayrıca, bulut bilişim, daha hızlı web sitesi yükleme süreleri ve daha verimli sipariş işleme ile daha iyi müşteri deneyimleri sunan e-ticaret işletmelerine olanak tanır. Bulut tabanlı araçlarla, e-ticaret işletmeleri, müşteri davranışları ve tercihlerine dair görüşler kazanmak için veri analitiği ve makine öğrenmesinden yararlanabilir, ürün önerilerini ve pazarlama çabalarını kişiselleştirebilirler.

Ayrıca, hibrit bulut ile hassas müşteri bilgileri ve finansal işlemlerle uğraşılırken lokalde gelişmiş güvenlik ve güvenilirlik sağlar. Bulut sağlayıcıları, veri şifreleme, güvenlik duvarları ve izinsiz giriş tespit sistemleri gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunar ve ayrıca beklenmedik olaylar durumunda iş sürekliliğini sağlamak için yedekleme ve felaket kurtarma yetenekleri sağlarlar.

Genel olarak, cloud computing, e-ticaret endüstrisini daha verimli, güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde işletmelerine olanak tanıyarak dönüştürmüştür ve aynı zamanda yenilik ve büyüme için yeni fırsatlar sunar.

Bulut Bilişimin Ekonomiye Etkisi

Son yıllarda, bulut ve bulut teknolojisi ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. İşte bulutun ekonomi üzerindeki etkilerinden bazıları:

Artan verimlilik: Bulut teknolojisi, işletmelerin yazılım, veri ve hesaplama kaynaklarına her yerden, her zaman erişebilmelerini sağlayarak verimliliği artırdı. Çevrimiçi işbirliği platformları, proje yönetim araçları ve iletişim uygulamaları gibi bulut tabanlı araçlar iş akışlarını optimize etti, gereksiz işleri ortadan kaldırdı ve manuel iş gücünü azalttı.

Maliyet tasarrufu: Bulut, donanım, yazılım ve BT altyapısı maliyetlerini azaltarak işletmelerin daha verimli ve etkili bir şekilde faaliyet göstermelerini sağladı. Pahalı donanım ve yazılım lisanslarına yatırım yapmak yerine, işletmeler artık abonelik temelli bulut hizmetleri için ödeme yapabiliyorlar, bu da daha maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

İş yaratma: Bulut, bulut mimarları, bulut geliştiricileri ve bulut mühendisleri gibi IT sektöründe yeni iş fırsatları yarattı. IDC'nin bir raporuna göre, bulut bilişim endüstrisi 2025 yılına kadar dünya genelinde 13 milyondan fazla yeni iş yaratacak.

Yenilik: Bulut teknolojisi, işletmelerin daha hızlı yenilik yapmasını ve ürünleri daha hızlı pazara sunmasını sağladı. Bulut tabanlı geliştirme araçları ile işletmeler, yeni yazılım, hizmetler ve ürünleri hızlı bir şekilde test edip dağıtabilirler, bu da rekabetin önünde kalmalarını sağlar.

Globalleşme: Bulut teknolojisi, işletmelerin küresel ölçekte faaliyet göstermesine olanak tanıyarak coğrafi engelleri kaldırdı ve uzaktan çalışmayı mümkün kıldı. Bulut tabanlı iletişim ve işbirliği araçları ile işletmeler, dünya genelindeki ekipler ve ortaklarla çalışarak yeni iş fırsatları ve artan gelir elde edebiliyorlar.

Genel olarak, bulut ve bulut teknolojisi, işletmelerin daha verimli çalışmasına, maliyetleri azaltmasına, iş yaratmasına ve daha hızlı yenilik yapmasına olanak sağlayarak ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.

Bulut Bilişim ile Güvenli İş Birliği

Bulut teknolojisi, iş yerinde güvenli iş birliğini sağlayarak, verilerin merkezi depolanması ve paylaşılması konusunda güvenli bir ortam sunar. İş birliğini geliştirerek ve veri güvenliğini artırarak, bulut teknolojisinin iş yerindeki kullanımı aşağıdaki yollarla artırılmıştır:

Güvenli veri depolama: Bulut sağlayıcıları, yetkisiz erişimden korumak için şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi gelişmiş güvenlik önlemleri kullanır. Bu, hassas iş verilerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde depolanmasını sağlar ve veri ihlalleri riskini azaltır.

Merkezi dosya paylaşımı: Bulut tabanlı dosya paylaşım platformları ile ekipler, gerçek zamanlı olarak belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde iş birliği yapabilirler. Bu, e-posta eki ya da fiziksel depolama cihazı kullanımı gereksinimini ortadan kaldırır ve sürüm kontrolü sorunlarından kaynaklanan veri kaybı veya bozulma riskini azaltır.

Erişim kontrolü: Bulut teknolojisi, hassas verilere yalnızca yetkili kullanıcıların erişebildiği granüler erişim kontrolleri sağlar. Erişim kontrolleri kullanıcı ve grup seviyelerinde kurulabilir, böylece işletmeler verilere ayrıntılı bir düzeyde erişimi yönetebilirler.

İş birliği araçları: Video konferans, anlık mesajlaşma ve ortak takvimler gibi bulut tabanlı iş birliği araçları, ekiplerin coğrafi konumlarına bakılmaksızın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmalarına olanak tanır. Bu, iş birliğini teşvik eder ve ekiplerin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olur.

Yedekleme ve felaket kurtarma: Bulut sağlayıcıları, yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri sunar ve işletme verilerinin felaket veya kesinti durumunda korunduğunu garanti eder. Bu, veri kaybı veya kesinti riskini azaltır ve işletmelerin beklenmedik olaylarla karşılaştıklarında bile sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Genel olarak, bulut teknolojisi, güvenli veri depolama ve paylaşımı, erişim kontrolleri, iş birliği araçları ve yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri sağlayarak, iş yerinde daha güvenli bir iş birliğini mümkün kılmaktadır.

Sonuç olarak, bulut ve bulut teknolojisi işletmelerin iş yapma şeklini dönüştürerek artan verimlilik, maliyet tasarrufu, iş yaratma, yenilikçilik ve küreselleşme gibi faydalar sağlamıştır. Bulut ileri güvenlik önlemleri sayesinde şirketlerde daha güvenli işbirliği yapılmasını da mümkün kılmıştır. Şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve ayrıntılı erişim kontrolleri gibi gelişmiş güvenlik önlemleri sayesinde, merkezi dosya paylaşımı, işbirliği araçları ve yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri işbirliğini ve veri güvenliğini daha da artırmıştır. Bulut teknolojisi kullanımının artmasıyla, işletmeler büyüme ve başarı için daha fazla fırsat ve fayda elde etmeyi bekleyebilirler.

Yazan:  Gürkan Tüzmen – Demirören Teknoloji

Veri merkezi sektörünün uzman isimlerinin buluştuğu Data Centre World Frankfurt...

on June 12, 2024

Sıvı Soğutma: Veri Merkezi Soğutmada Oyunun Kurallarını Değiştirecek mi, Yoksa Aşırı Abartılmış Bir Çözüm mü? Veri merkezi dünyası durmaksızın değişiyor ve bu değişim soğutma sistemlerini de etkiliyor. Yapay zekadaki (AI) gelişmeler güç tüketimini artırırken, geleneksel hava soğutması bu yükü kaldıramıyor....

Yazar: Oğuzhan Çilenk - Data Center Design and Operations Engineer – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

on May 22, 2024

20yy.’ın ikinci yarısıyla beraber hayatımıza giren ve hızla yaygınlaşan bilgisayarlar ile 2000’li yıllarla beraber internetinde geniş kitlelere yayılması, depolama alanlarına ihtiyaç doğurmuştur...

Yazar: Halil İbrahim Geylan – Data Center Design and Operations Engineer - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

on April 30, 2024
BACK TO TOP