TR:
Fotech; 1989’dan beri bilişim teknolojileri, telekomünikasyon altyapısı ve zayıf akım sistemleri alanında uçtan uca çözümler sunar. Fotech’in ana çözümleri Network Sistemleri ve Entegrasyon, Veri Merkezi, Zayıf Akım Sistemleri, Servis Kalitesi, Senkronizasyon, Test ve Ölçüm Ürün ve Çözümleri’dir. Test ve Ölçüm Ürünleri’nde Fotech, dünya lideri Kanada’lı ve Japon markaların uzun yıllardır Türkiye’deki tek distribütörüdür. Bunun dışındaki çözümlerinde de yine Türkiye’deki tek distribütörlüğünü yaptığı birçok Amerika ve Avrupa menşeili üreticiyle müşterilerine en yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Çalışanları, uluslararası alanda kabul görmüş BICSI, PMI, Uptime Institute gibi organizasyonların ve uluslararası üreticilerin ürün/sistem yetkinlik sertifikalarına sahiptir.
ENG:
Fotech has been providing end-to-end solutions regarding information technologies, telecommunications infrastructures and ultra low voltage systems since 1989. Fotech’s main solutions are Network Systems and Integration, Data Center, Ultra Low Voltage Systems, Service Assurance, Timing & Synchronization,
Test and Measurement Products and Solutions. In Test and Measurement products, Fotech has been the sole distributor of world-leading Canadian and Japanese manufacturers in Turkey for many years. It also is the single distributor in Turkey of many American and European manufacturers, because it aims to provide the highest quality service to its customers. Its employees have product / system competency certifications from internationally recognized organizations such as BICSI, PMI, Uptime Institute and international manufacturers.